Blog

Monikanavaisuudesta uutta tehoa myymälämarkkinointiin!

13.08.2019


Nykypäivän maailma ja kaupankäynti on perustavanlaatuisesti monikanavaista. Kuluttajina asioimme ja ajattelemme huomaamatta monikanavaisesti. Odotuksemme ovat sidottu yhtä aikaa niin fyysiseen kosketuspintaan kuin digitaaliseen maailmaan. Vaikka käsin kosketeltavat kokemukset ovat lähellä monien sydäntä, huomaamatta ne tuntuvat jopa paremmilta, kun liitämme mukaan verkon tuoman tehokkuuden ja nopeuden.

Monikanavaisen kaupan strategian tavoitteena on siis luoda kilpailuetua mahdollisimman relevantilla ja johdonmukaisella asiakaskokemuksella sekä tehokkaalla operatiivisella toiminnalla. Parhaimpia tuloksia kotimaassa ja maailmalla tahkoavat juuri ne brändit, joiden monikanavaiset konseptit ihastuttavat asiakkaitaan parhaiten samanaikaisesti niin kivijalassa kuin verkossa.

Kuinka sitten valjastaa nämä uudet monikanavaisen kaupan hevosvoimat oman myymälämarkkinoinnin tueksi? Listasimme muutamia tärkeimpiä aihealueita ja steppejä kuinka monikanavainen lähestymistapa voi olla sinun myymäläsi kilpailuetu ja se kauan hukassa ollut kuudes vaihde!

1. Olemassaolon ehdot –  Existence & Discovery

Ensimmäinen askel kohti retailin monikanavaista olomuotoa on kaikessa yksinkertaisuudessaan myymäläsi ja verkkokauppasi olemassaolo. Kun asiakkaasi näppäilee puhelimensa selaimeen (yli 50% asiakkaista selailee verkkokauppoja mobiililaitteilla) juuri sinun myymäläsi nimen, tulee myymäläsi yhteystiedot, aukioloajat ja ideaalisti Google My Business tilin varmistama karttalokaatio nousta ensimmäiselle sivulle. Syvälle nettisivun syövereihin piilotetun myymälälokaation ja aukioloaikojen etsimiseen käytetyt sekunnit saattavat tuntua asiakkaasta turhauttavalta iäisyydeltä ja olla mahdollinen este hyvän asiakaskokemuksen syntymiseen.

Monille onnistunut 360 asteen ostokokemus on nimenomaan ensin kivijalassa saatu erityislaatuinen palvelu, tuotteen näkeminen luonnossa sekä muiden tuotteiden yhteydessä ja lopuksi vielä verkkokaupassa loppuun saatettu osto. Pidäthän siis huolen, että myymäläsi esillepanot sekä palvelu ohjaa asiakkaita rohkeasti juuri sinun verkkokauppaasi.

Niin sanottu Instagrammable Shop on osa monikanavaista sosiaalisen median näkyvyyttä. Se viittaa huomioita herättävään, visuaalista tai teemallista erityislaatuisuutta omaavaan, ehdottomasti kuvaamisen ja sosiaalisessa mediassa jakamisen arvoiseen kohtaan myymälän sisällä.

2. Dataan pohjautuvaa suunnittelua

Data ja siitä tehtävät havainnot ovat monikanavaisen kaupan yksi parhaista työkaluista. Molemmista kanavista saatavat myynti- ja asiakasdatan tärkeimmät huomiot voivat auttaa rakentamaan juuri sinun asiakaskunnalle sopivan ja relevantin asiakaskokemuksen. Suuri osa verkossa aloitetuista palvelukokemuksista saattaa päättyä myymälääsi, jolloin verkkokaupan datan avulla voit luoda tuloksellisempia esillepanoja, tuoteryhmittelyjä ja toisiaan paremmin tukevia käyttöyhteystuotteita.

Kivijalan visual merchandising osaaminen tuloksellisten tuotekokonaisuuksien rakentamisessa voi taas olla kullanarvoista osaamista verkkokaupan lisämyynnin valikoimasuunnittelun kehittämisessä.

3. Kokemuksen johdonmukaisuus

Onnistuneen brändikohtaamisen taustalla monikanavaisen kaupan maailmassa on brändiviestien, tuotevalikoiman suunnittelun ja markkinointitoimenpiteiden johdonmukaisuus sekä kanavien aktiivinen ja rohkea ristiinpölytys.

Parhaiten menestyvät kausittaiset tarinat ja kampanjat kantautuvat läpi kaikkien kanavien, tavoitteena luoda mahdollisimman yhtenäinen visuaalinen asiakaskokemus. Digitaalisissa kanavissa alkanut miellyttävä kohtaaminen saattaa koitua suureen pettymykseen, jos kivijalan kohtaaminen ei täytäkään asiakkaan odotuksia. Kun taas toisaalla, erityislaatuinen kivijalan myynti- ja asiakaspalvelukokemus saattaa vesittyä täysin verkkokaupan käyttöliittymän kömpelöön suunnitteluun tai laiskaan ylläpitoon.

Monikanavaisuuden esiintuominen olisi hyvä tehdä osaksi päivittäisiä retailin markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä. Millä tavoin voisit nostaa myymälän niin tärkeää kolmiulotteista maailmaa osaksi verkkokauppakokemusta?

Nostamalla esimerkiksi upeita esillepanoja, myyjien persoonallisuutta ja erikoisosaamista, sekä koko brändin visuaalista ilmentymää myymälän materiaaleissa ja kalusteissa, syntyy asiakkaalle kokonaisuus molempien maailmojen parhaista puolista. Ehkäpä myymälän päivittäinen arki voisi olla osa sosiaalisen median sisältöä tuoden fyysisen rajapinnan askeleen lähemmäs verkkokaupan asiakastasi. 

4. Retail teknologia – turhake vai mahdollisuus?

Retail teknologia voi tuoda monikanavaiseen kaupan toimintaan aivan uudenlaista tehoa esimerkiksi asiakasdatan seurantaan, myynnin insightseihin, jälkimarkkinointiin tai vaikkapa myymälän visuaalisiin toteutuksiin. Se voi parhaimmillaan avata suuresta määrästä dataa elintärkeitä havaintoja retailin toiminnan kompastuskiviin ja mahdollisiin kehityskohteisiin. SnapShop toteutusdatan organisoijana on esimerkkinä omiaan ratkomaan monikanavaisen brändikokemuksen johdonmukaisuutta ja tuomaan yhteen kentän riemuvoittoja ja kokemuksia.

Ennen uuden teknologian käyttöönottoa, lähtötilanne kannattaa kuitenkin selvittää tarkoin. Millainen on monikanavainen strategianne on tällä hetkellä? Mitkä elementit monikanavaisessa asiakaspolussa tuovat tai voisivat tuoda eniten lisäarvoa asiakkaillemme? Miltä ideaali monikanavainen kokemus näyttää asiakkaillemme?

5. Kaiken takana on ihminen

Vaikka yllä mainitut aihealueet ovatkin monen johtoryhmän tämän hetken kuuma puheenaihe, monikanavaisten linssien läpi näkyy kuitenkin vielä monille pitkän linjan kenttätiimeille täysin uusi maailma. Suurin osa heidän nuoremman polven asiakkaistaan ovat puhtaan diginatiivin sukupolven edustajia, jotka eivät tiedä maailmaa ilman internetiä, mutta verkkokaupan toiminta koetaan myymäläkentällä usein siitä täysin irralliseksi elementiksi.

Asianmukainen monikanavaisen myynnin ja palvelun koulutus asiakasrajapinnassa, onkin perustavanlaatuinen osa monikanavaiseen kaupan strategiaan siirtyessä. Uuden palvelukonseptin sisäistäminen, verkkokaupan perusymmärrys, tärkeän datan ja havaintojen avoin saatavuus sekä niiden implementointi päivittäisessä työssä ovat ensimmäisenä uusien oppien tärkeysjärjestyksessä. Myymäläkentän ymmärtäessä oma elintärkeä roolinsa mieleenpainuvan monikanavaisen kokemuksen polussa, tulee digitaalisista kanavista heidän myynnin työkaluja eikä niinkään sitä syövä mörkö ja uhka.

Monikanavaista menestystä toivottaen,

Ilona Oksanen

Kirjoittaja on Erikoisliikenainen, Retail Konsultti ja Visuaalisen Markkinoinnin Spesialisti, jonka luotsaama WERK auttaa kaupan toimijoita kohti parempia retailin kokemuksia, monikanavaisen kaupan strategiaa ja tuloksellista visuaalista markkinointia. 

© 2023 by MORE Mobile Relations