Blog

Kohti parempaa myymälämarkkinointia

11.06.2019


Vanhan sanonnan mukaan ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Myymälämarkkinointikampanjassa lenkit ovat myymälöitä, joita valtakunnallisessa kampanjassa voi olla jopa satoja.

Onnistunut myymälämarkkinointi on monen pienen onnistumisen ja yksityiskohdan summa. Tavoitteelliset, hyvin suunnitellut esillepanot kiinnittävät asiakkaiden huomion ja saavat aikaan ostopäätöksen. Olipa kampanjan toteutus brändin tai kauppaketjun vastuulla, molemmille on tärkeää yhtenäinen asiakaskokemus ja laadukas toteutus. Laadun varmistamiseksi esillepanojen jalkautumista ja toteutuksia on pakko seurata tavalla tai toisella.

Kun kampanjaa jalkautetaan yhtä aikaa eri paikoissa, karikoita riittää. Yksittäiset heikot suoritukset eivät toki pilaa koko kampanjaa, mutta toistuva alisuorittaminen varmasti vaikuttaa. Listasin muutamia keskeisiä asioita, joiden onnistuminen johtaa parempiin tuloksiin myymälämarkkinoinnissa.

Ajoitus

Myymälöissä toteutetut kampanjat eivät yleensä ole yksittäisiä ja muusta markkinoinnista irrallisia myynninedistämisponnistuksia, vaan osa isompaa ja monikanavaista markkinointisuunnitelmaa. Niinpä myymälämainonnan pitää ajoittua oikein muissa kanavissa tapahtuvan mainonnan ja markkinoinnin kanssa. Mainonta on sitä tehokkaampaa, mitä useammin asiakas sen kohtaa. Asiakas tekee todennäköisemmin spontaanin ostopäätöksen, jos on nähnyt saman mainoksen jo aikaisemmin. Toisaalta pettymys olisi suuri, jos asiakas on tullut kauppaan mainoksen ansiosta, mutta tarjousta ei löydykään myymäläkampanjan myöhästymisen takia.

Johtaminen

Kampanjamateriaalin toimittaminen ja esillepanojen pystyttäminen kymmenissä tai jopa sadoissa myyntipisteissä on johtamisen ja logistiikan puolesta melkoinen ponnistus. Aikaikkuna esillepanojen toteutuksille on usein lyhyt, eikä niitä voi läheskään aina rakentaa etukäteen. Esimerkiksi erilaiset sesongit vaativat nopeaa toimintaa, jolloin laadunvarmistuksen ja raportoinnin tulee tapahtua välittömästi esillepanon pystyttämisen yhteydessä.

Valvonta ja palaute

Yritysten brand managerit tai myyntipäälliköt haluavat kirkkaan kuvan siitä, mitä myymälöissä tapahtuu ja mikä toimenpiteiden laatutaso on. Olisi kuitenkin liian hidasta ja kallista tarkistaa kaikki esillepanot paikan päällä, joten paras tapa toteuttaa valvontaa on tarkastella kuvamuotoisia raportteja esillepanoista.

Valokuviin perustuva esillepanojen seuranta ei ole ongelmatonta, jos myyntipaikkoja on kymmeniä ja kuvatulva jopa satoja kuvia päivässä. Sähköpostin tai pikaviestimien kautta saapuvien kuvien perusteella kokonaiskuvan hallinta on hankalaa ja kuvien kunnollinen arkistointi jää usein tekemättä. Kuva- ja informaatiomassasta pitää nähdä nopeasti, missä esillepanot on toteutettu ja miten, mistä kuittaukset vielä puuttuvat ja keitä pitää muistuttaa ja miten korjauspyyntöihin on reagoitu.

Edellä mainitut ongelmakohdat ovat sellaisia, joiden parissa kuluttajabrändit ja retail-tiimit joutuvat usein painimaan. Lue, miten Lumenen ja Cloettan kaltaiset brändit ja kauppaketjut kuten Fredrik & Louisa ovat onnistuneet ratkaisemaan nämä haasteet: https://www.snapshop.fi/category/asiakastarinat/

© 2024 by MORE Mobile Relations