Blog

Keväällä kauppa käy

03.05.2019


Kevät on hyvää aikaa kaupankäynnille ja näin ollen myös myymälämarkkinoinnille, kun auringon aktivoimat kuluttajat liikkuvat kaupoissa tekemässä hankintojaan kesää varten. Myymälämarkkinoinnilla erotutaan kilpailijoista mutta myös herätetään tarve tuotteisiin, joita kuluttaja ei edes ajatellut ostavansa kauppareissullaan.

Onnistunut myymälämarkkinointi herättää ostohalut

Myymälämarkkinointi on tehokas keino vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin, sillä ihmiset ostavat sitä mitä näkevät. Tutkimusten mukaan kuluttajat tekevätkin päivittäistavarakaupassa yli puolet valinnoistaan perustuen siihen, mitä heille myymälässä näkyvästi markkinoidaan.

Ostotarpeen herättelyyn liittyy vahvasti käyttöyhteystavaroiden esillepano. Grilliä etsivä asiakas saattaa ostaa grillin ohella merkittävän määrän grillaamiseen liittyvää tarpeistoa, esimerkiksi pihtejä, lastoja, vartaita tai grillinhuoltovälineitä, joita kutsutaan myymälämarkkinoinnissa käyttöyhteystavaroiksi.

Oikein sijoitellut ja sesonkiin sopivat mainoskyltit ja visuaaliset esillepanot ovat erittäin tehokkaita tapoja saavuttaa kuluttajien huomio heidän saapuessaan sisään myymälään. Oikean paikan valinta riippuu tietysti tuotteesta, mutta yleisesti ottaen parhaina myyntipaikkoina pidetään sisääntuloaluetta sekä hyllyjen päätyjä. Kassan läheisyys ja käyttöyhteyspaikat, esimerkiksi grillipihdit grillien lähellä, toimivat hyvin pienemmille heräteostoksille.

Seuraa sitä mistä maksat

Myymälämarkkinoinnin seuranta maksaa murto-osan siitä mitä POS-materiaalit ja esillepanon pystytys maksaa. Niinpä tuntuu oudolta ajatukselta panostaa myymälämarkkinointiin mutta jättää sen seuranta pois. Oikein toteutettu seuranta tarjoaa myös mahdollisuuden analysoida syvemmin toiminnan kannattavuutta. Kustannus tai tiedon keräämisen hankaluus ei voi olla syy seurannan tekemättä jättämiseen.

Esillepanoja seuraamalla saa tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Myyntidata kertoo käykö kauppa ylipäätään, mutta se ei kerro kaikkea. Myymälämarkkinoinnin näkökulmasta myyntiluvut ovat aina jälkijättöisiä eivätkä ilmaise esimerkiksi sitä, onko esillepano ylipäätään pystytetty.

Jotta seuranta olisi mahdollisimman reaaliaikaista, esillepanot kannattaa dokumentoida jo pystytysvaiheessa. Kuvaamalla kaikki esillepanot tulee varmistuttua siitä, onko esillepano toteutettu suunnitellusti ja sille kuuluvalle paikalle. Tietyissä tavararyhmissä yksityiskohdilla on iso merkitys asiakkaiden huomion herättämisessä. Niinpä mahdollisuudella nähdä ja kommentoida esillepanoa kampanjan alussa on iso merkitys.

Kaikki myymälät eivät ole samankokoisia, tilaratkaisut vaihtelevat ja joskus kilpaileva tuote tai yritys on jo ehtinyt varata parhaat paikat. Kun esillepanot dokumentoidaan organisoidusti, kuvien yhteyteen liitetään tiedot myymälästä sekä tarkempi sijainti, esimerkiksi sisääntulo, hyllynpääty, massa, kassa tai käyttöyhteys. Näin saadaan tietoa siitä, toimiiko vaihtoehtoinen sijainti huonommin vai paremmin.

Helppokäyttöinen markkinoinnin työkalu

Valokuviin perustuvan myymälämarkkinoinnin seuranta on yksinkertaista ja edullista kun siihen käytetään SnapShopia. Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa eikä toteutus vaadi isoja integraatioita tai raskasta perustamistyötä. Ohjelman voi halutessaan myös vuokrata määräajaksi.

Myymälämarkkinoinnin seurantaa varten suunnitellussa SnapShopissa tarvittavat ominaisuudet ovat valmiiksi asennettuina, joten käyttöönottovaiheessa vain luodaan kirjautumistunnukset ja ohjeistetaan sovelluksen asentaminen puhelimeen tai tablettiin.

Asiakastarinoista voit itse lukea, miten SnapShop on auttanut isoja ketjuja ja tunnettuja tuotemerkkejä kehittämään myymälämarkkinointiaan seuraamalla sitä sovelluksen avulla.

Kiinnostuitko?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2024 by MORE Mobile Relations